Betalingswijze

 In

Wij hanteren over het algemeen de meest gebruikelijke wijze; namelijk aanbetaling, vervolgens in gedeeltes over het gehele project heen. Deze percentages worden in afstemming met de opdrachtgever opgenomen in het contract.